Zpráva

Archiv EVVO

Školní rok 2015/2016

 • Dotazníkové šetření 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
žádáme Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je doplnění informací o počtu a vzdělání koordinátorů environmentální výchovy ve školách.
 
Dotazníkové šetření je realizováno za účelem:
 • vytvoření databáze kvalifikovaných koordinátorů,
 • vytvoření mechanismu vyhledávání, přípravy, podpory a financování koordinátorů,
 • poskytování metodické pomoci v oblasti EVVO a VUR, tzn. pořádání seminářů, přednášek, výměny zkušeností,
 • spolupráce se školami, vytvoření poradenské sítě informačních center (školy MSK) a jejich zapojení do pořádaných akcí,
 • vytvoření systému spolupráce škol v oblasti evaluace, využití příkladů dobré praxe,
 • rozšíření vzdělávací nabídky, která určuje správný směr v ochraně životního prostředí, včetně seznámení se způsoby využití obnovitelných zdrojů,
 • koordinace a vzdělávání, vzájemné informování, konzultace, předávání informací, prvky ekologické výchovy - prolínání do celé struktury vzdělávání,
 • systematické vzdělávání 
 • motivace k začlenění EVVO do dalších relevantních koncepcí a strategií kraje průřezové aktivity - web, společné koordinované akce subjektů činných EVVO,
 • postupné zapojení škol do sítí škol zaměřených na EVVO,
 • spolupráce a vytvoření poradenských center na školách a školských zařízeních také pro veřejnost v okresech (spádových regionech kraje) poskytujících informace v oblasti EVVO,
 • modernizace studijních programů orientovaných na rozvoj a posilování klíčových kompetencí v oblasti EVVO a zdravého životního stylu.
Informace budou dále zpracovávány za účelem systematického vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji.
 • Pozvánka na 7. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvkovou organizací, Vás zvou na 7. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje, které se koná ve čtvrtek 21. ledna 2016 pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, na téma: Evaluace environmentální výchovy v oblasti vzděláván.

Místo konání: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října117, 702 18 Ostrava

předsálí D200 a zasedací místnost zastupitelstva C210

V návaznosti na plánované lednové setkání koordinátorů environmentální výchovy se uskuteční také vzdělávací seminář „Vesmír na dosah je koncipován tak, aby zvýšil spolupráci mezi školami a dalšími organizacemi. A pomohl zájemcům nalézat nová místa k učení.
frame-scrollup