Majetek a investice

Investice

Kraj jako investor Kraj je vlastníkem nemovitého majetku v hodnotě přesahující 40 mld. Kč.
Pro koho stavíme Kraj je zřizovatelem 223 příspěvkových organizací.
Nové akce roku 2018 Akce reprodukce majetku kraje financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje a projekty spolufinancované z evropských finančních prostředků v r. 2018
Kde stavíme Přístup k mapové aplikaci staveb

Majetek

Kraj jako vlastník Většina movitého a nemovitého majetku kraje je předána k hospodaření jeho příspěvkovým organizacím.
Co vlastníme Přístup k mapové aplikaci nemovitého majetku kraje
frame-scrollup