koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace (IČO 00016772)

Schváleno usnesením rady kraje č. 3/335 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 82 699 000 83 012 000 87 867 000 88 745 000
- z toho transfery 4 800 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Náklady - hlavní činnost 82 699 000 83 012 000 87 867 000 88 745 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 82 699 000 83 012 000 87 867 000 88 745 000
Celkem náklady 82 699 000 83 012 000 87 867 000 88 745 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 43 568 859 45 944 000 × ×
Odpisy 3 134 575 3 429 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.