koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (IČO 00095354)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 53 181 960 78 437 140 126 628 140 84 374 140
- z toho transfery 44 401 320 68 920 000 116 859 000 74 955
Náklady - hlavní činnost 53 183 870 78 530 702 126 673 140 84 419 140
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 910 -93 562 -45 000 -45 000
Výnosy - doplňková činnost 641 360 750 000 820 000 820 000
Náklady - doplňková činnost 637 940 652 156 750 000 750 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 420 97 844 70 000 70 000
Celkem výnosy 53 823 320 79 187 140 127 448 140 85 194 140
Celkem náklady 53 821 810 79 182 858 127 423 140 85 169 140
Výsledek hospodaření celkem 1 510 4 282 25 000 25 000
Náklady na platy 13 689 600 14 910 000 × ×
Odpisy 1 506 237 1 656 458 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.