koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00095630)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 41 964 000 37 215 368 35 750 000 40 460 000
- z toho transfery 38 457 000 31 139 000 31 943 000 35 960 000
Náklady - hlavní činnost 42 014 000 37 265 368 35 800 000 40 510 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy - doplňková činnost 300 000 350 000 350 000 350 000
Náklady - doplňková činnost 250 000 300 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 42 264 000 37 565 368 36 100 000 40 810 000
Celkem náklady 42 264 000 37 565 368 36 100 000 40 810 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 400 000 14 400 000 × ×
Odpisy 1 678 000 1 782 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.