koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 00095711)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/329 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 998 800 000 760 041 000 744 000 000 744 000 000
- z toho transfery 784 167 815 680 541 000 667 541 000 613 541 000
Náklady - hlavní činnost 998 000 000 759 117 000 743 000 000 743 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 800 000 924 000 1 000 000 1 000 000
Výnosy - doplňková činnost 7 500 000 9 200 000 8 000 000 8 000 000
Náklady - doplňková činnost 6 200 000 8 027 000 7 000 000 7 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 300 000 1 173 000 1 000 000 1 000 000
Celkem výnosy 1 006 300 000 769 241 000 752 000 000 752 000 000
Celkem náklady 1 004 200 000 767 144 000 750 000 000 750 000 000
Výsledek hospodaření celkem 2 100 000 2 097 000 2 000 000 2 000 000
Náklady na platy 201 600 000 204 913 000 × ×
Odpisy 250 000 000 252 700 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.