koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 47 000 000 55 425 000 55 500 000 55 500 000
- z toho transfery 45 786 000 48 699 000 49 000 000 49 000 000
Náklady - hlavní činnost 47 060 000 55 547 000 55 600 000 55 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -60 000 -122 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 160 000 420 000 450 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 100 000 298 000 350 000 350 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 122 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 47 160 000 55 845 000 55 950 000 55 950 000
Celkem náklady 47 160 000 55 845 000 55 950 000 55 950 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 22 319 993 26 889 300 × ×
Odpisy 1 621 000 4 297 977 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.