koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 5 151 500 4 577 600 4 674 000 4 713 000
- z toho transfery 5 118 900 4 545 000 4 634 000 4 668 000
Náklady - hlavní činnost 5 151 500 4 866 132 4 674 000 4 713 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -288 532 0 0
Výnosy - doplňková činnost 30 600 000 35 104 000 33 500 000 33 800 000
Náklady - doplňková činnost 30 600 000 35 104 000 33 500 000 33 800 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 751 500 39 681 600 38 174 000 38 513 000
Celkem náklady 35 751 500 39 970 132 38 174 000 38 513 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -288 532 0 0
Náklady na platy 11 200 000 11 961 400 × ×
Odpisy 3 780 903 5 093 404 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.