koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 30 121 282 31 697 090 31 970 000 31 970 000
- z toho transfery 4 275 000 4 092 000 4 496 000 4 496 000
Náklady - hlavní činnost 30 218 282 31 977 090 32 046 000 32 046 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -97 000 -280 000 -76 000 -76 000
Výnosy - doplňková činnost 84 800 372 800 380 000 390 000
Náklady - doplňková činnost 59 500 296 800 304 000 314 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 25 300 76 000 76 000 76 000
Celkem výnosy 30 206 082 32 069 890 32 350 000 32 360 000
Celkem náklady 30 277 782 32 273 890 32 350 000 32 360 000
Výsledek hospodaření celkem -71 700 -204 000 0 0
Náklady na platy 17 792 316 19 131 966 × ×
Odpisy 1 169 189 1 198 694 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.