koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 25 300 000 25 742 740 25 700 000 25 700 000
- z toho transfery 5 093 000 4 782 000 4 734 000 4 734 000
Náklady - hlavní činnost 25 300 000 25 742 740 25 700 000 25 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 250 000 1 326 722 1 300 000 1 300 000
Náklady - doplňková činnost 1 150 000 1 226 722 1 200 000 1 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 26 550 000 27 069 462 27 000 000 27 000 000
Celkem náklady 26 450 000 26 969 462 26 900 000 26 900 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 14 168 038 14 757 745 × ×
Odpisy 1 465 720 1 413 752 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.