koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 76 595 732 76 769 000 80 000 000 80 000 000
- z toho transfery 66 615 000 60 289 000 60 279 000 60 279 000
Náklady - hlavní činnost 76 481 000 76 861 817 80 110 000 80 180 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 114 732 -92 817 -110 000 -180 000
Výnosy - doplňková činnost 350 000 300 000 300 000 400 000
Náklady - doplňková činnost 150 000 196 927 190 000 220 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 103 073 110 000 180 000
Celkem výnosy 76 945 732 77 069 000 80 300 000 80 400 000
Celkem náklady 76 631 000 77 058 744 80 300 000 80 400 000
Výsledek hospodaření celkem 314 732 10 256 0 0
Náklady na platy 45 105 000 44 250 000 × ×
Odpisy 2 295 041 2 446 541 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.