koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 54 673 000 48 320 000 47 205 000 47 885 000
- z toho transfery 52 489 000 45 755 000 45 460 000 46 140 000
Náklady - hlavní činnost 54 673 000 48 320 000 47 205 000 47 885 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 54 673 000 48 320 000 47 205 000 47 885 000
Celkem náklady 54 673 000 48 320 000 47 205 000 47 885 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 377 000 23 095 000 × ×
Odpisy 1 286 458 1 558 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.