Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (IČO 00305847)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 66 187 901 43 429 500 49 412 000 49 412 000
– z toho transfery 65 747 901 36 569 000 41 569 000 41 569 000
Náklady – hlavní činnost 66 187 901 43 429 500 49 412 000 49 412 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 190 000 172 500 200 000 200 000
Náklady – doplňková činnost 160 000 142 500 170 000 170 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 66 377 901 43 602 000 49 612 000 49 612 000
Celkem náklady 66 347 901 43 572 000 49 582 000 49 582 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 22 056 000 20 200 000 × ×
Odpisy 6 585 000 8 038 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.