koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/328 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 29 712 616 25 287 000 26 300 000 27 600 000
- z toho transfery 28 357 000 24 537 000 25 606 000 26 887 000
Náklady - hlavní činnost 29 756 616 25 379 660 26 410 000 27 710 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -44 000 -92 660 -110 000 -110 000
Výnosy - doplňková činnost 66 000 114 600 155 000 160 000
Náklady - doplňková činnost 22 000 21 940 45 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 44 000 92 660 110 000 110 000
Celkem výnosy 29 778 616 25 401 600 26 455 000 27 760 000
Celkem náklady 29 778 616 25 401 600 26 455 000 27 760 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 800 000 12 200 000 × ×
Odpisy 1 465 323 1 567 800 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.