koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (IČO 00534200)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 49 852 000 44 182 000 48 100 000 48 100 000
- z toho transfery 11 374 700 10 394 000 0 0
Náklady - hlavní činnost 55 226 000 49 193 000 48 100 000 48 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -5 374 000 -5 011 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady - doplňková činnost 900 000 900 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 50 852 000 45 182 000 49 100 000 49 100 000
Celkem náklady 56 126 000 50 093 000 49 000 000 49 000 000
Výsledek hospodaření celkem -5 274 000 -4 911 000 100 000 100 000
Náklady na platy 30 500 000 29 032 000 × ×
Odpisy 1 737 000 1 713 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.