Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/330 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 923 027 000 898 626 000 963 200 000 973 892 000
– z toho transfery 39 345 000 10 700 000 10 700 000 10 700 000
Náklady – hlavní činnost 955 263 000 976 219 000 1 060 905 000 1 068 524 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -32 236 000 -77 593 000 -97 705 000 -94 632 000
Výnosy – doplňková činnost 10 738 000 10 914 000 11 145 000 11 145 000
Náklady – doplňková činnost 9 357 000 8 865 000 10 343 000 10 549 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 381 000 2 049 000 802 000 596 000
Celkem výnosy 933 765 000 909 540 000 974 345 000 985 037 000
Celkem náklady 964 620 000 985 084 000 1 071 248 000 1 079 073 000
Výsledek hospodaření celkem -30 855 000 -75 544 000 -96 903 000 -94 036 000
Náklady na platy 501 667 000 495 000 000 × ×
Odpisy 41 563 000 44 000 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.