koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 77 554 625 82 754 086 82 521 971 82 567 000
- z toho transfery 8 239 840 7 982 000 7 920 000 7 999 000
Náklady - hlavní činnost 77 559 321 82 788 038 82 566 971 82 614 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -4 696 -33 952 -45 000 -47 000
Výnosy - doplňková činnost 429 907 553 572 570 000 580 000
Náklady - doplňková činnost 246 418 310 779 315 000 320 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 183 489 242 793 255 000 260 000
Celkem výnosy 77 984 532 83 307 658 83 091 971 83 147 000
Celkem náklady 77 805 739 83 098 817 82 881 971 82 934 000
Výsledek hospodaření celkem 178 793 208 841 210 000 213 000
Náklady na platy 50 254 506 53 129 006 × ×
Odpisy 852 415 925 634 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.