Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy – hlavní činnost 44 617 257 49 242 800 48 700 000 48 700 000
– z toho transfery 7 215 500 6 820 800 7 000 000 7 000 000
Náklady – hlavní činnost 44 972 257 49 592 800 49 050 000 49 050 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -355 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy – doplňková činnost 870 000 1 290 000 1 250 000 1 250 000
Náklady – doplňková činnost 515 000 940 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 355 000 350 000 350 000 350 000
Celkem výnosy 45 487 257 50 532 800 49 950 000 49 950 000
Celkem náklady 45 487 257 50 532 800 49 950 000 49 950 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 26 310 699 28 461 000 × ×
Odpisy 2 546 683 2 132 354 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.