koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 82 732 926 89 415 661 90 000 000 88 000 000
- z toho transfery 10 412 000 9 370 000 10 000 000 10 000 000
Náklady - hlavní činnost 82 732 926 89 850 661 90 000 000 88 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -435 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 300 000 520 000 550 000 550 000
Náklady - doplňková činnost 200 000 398 261 400 000 400 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 121 739 150 000 150 000
Celkem výnosy 83 032 926 89 935 661 90 550 000 88 550 000
Celkem náklady 82 932 926 90 248 922 90 400 000 88 400 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 -313 261 150 000 150 000
Náklady na platy 51 637 300 55 600 000 × ×
Odpisy 1 483 852 1 487 920 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.