koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00577260)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 67 358 566 73 731 522 74 422 691 74 422 691
- z toho transfery 8 516 000 8 150 000 8 816 000 8 816 000
Náklady - hlavní činnost 67 448 066 74 397 522 74 422 691 74 422 691
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -89 500 -666 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 168 027 2 005 442 1 805 200 1 805 200
Náklady - doplňková činnost 2 069 027 2 003 300 1 780 000 1 780 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 99 000 2 142 25 200 25 200
Celkem výnosy 69 526 593 75 736 964 76 227 891 76 227 891
Celkem náklady 69 517 093 76 400 822 76 202 691 76 202 691
Výsledek hospodaření celkem 9 500 -663 858 25 200 25 200
Náklady na platy 41 675 150 43 864 673 × ×
Odpisy 2 667 251 2 587 452 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.