koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 33 290 000 33 335 542 33 400 000 33 400 000
- z toho transfery 5 382 100 4 979 000 4 895 000 4 895 000
Náklady - hlavní činnost 33 290 000 33 335 542 33 400 000 33 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 290 000 220 000 220 000 220 000
Náklady - doplňková činnost 125 000 80 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 165 000 140 000 140 000 140 000
Celkem výnosy 33 580 000 33 555 542 33 620 000 33 620 000
Celkem náklady 33 415 000 33 415 542 33 480 000 33 480 000
Výsledek hospodaření celkem 165 000 140 000 140 000 140 000
Náklady na platy 18 636 000 19 117 000 × ×
Odpisy 425 921 425 449 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.