koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00600920)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 112 400 544 120 497 940 113 105 370 112 999 716
- z toho transfery 8 259 000 8 686 000 8 686 000 8 686 000
Náklady - hlavní činnost 112 550 544 120 583 224 113 205 370 113 099 716
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -85 284 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 650 000 685 284 750 000 750 000
Náklady - doplňková činnost 500 000 600 000 650 000 650 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 85 284 100 000 100 000
Celkem výnosy 113 050 544 121 183 224 113 855 370 113 749 716
Celkem náklady 113 050 544 121 183 224 113 855 370 113 749 716
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 70 343 954 75 477 000 × ×
Odpisy 1 650 700 1 750 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.