koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 36 668 402 40 198 066 38 817 000 38 817 000
- z toho transfery 1 827 800 1 802 200 1 784 000 1 784 000
Náklady - hlavní činnost 36 668 402 40 198 066 38 817 000 38 817 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 300 000 360 000 360 000 360 000
Náklady - doplňková činnost 150 000 230 000 230 000 230 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 36 968 402 40 558 066 39 177 000 39 177 000
Celkem náklady 36 818 402 40 428 066 39 047 000 39 047 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 24 846 289 27 276 200 × ×
Odpisy 103 522 103 470 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.