koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 52 200 000 50 759 582 51 000 000 51 000 000
- z toho transfery 12 989 400 5 666 000 5 666 000 5 666 000
Náklady - hlavní činnost 52 200 000 50 759 582 51 000 000 51 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 200 000 395 000 400 000 400 000
Náklady - doplňková činnost 180 000 374 490 380 000 380 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 20 510 20 000 20 000
Celkem výnosy 52 400 000 51 154 582 51 400 000 51 400 000
Celkem náklady 52 380 000 51 134 072 51 380 000 51 380 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 20 510 20 000 20 000
Náklady na platy 28 900 000 30 973 000 × ×
Odpisy 1 035 726 1 165 572 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.