koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 43 444 396 46 267 192 46 300 000 46 300 000
- z toho transfery 6 725 000 6 045 000 6 100 000 6 100 000
Náklady - hlavní činnost 43 444 396 46 817 192 46 300 000 46 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -550 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 900 000 911 000 950 000 950 000
Náklady - doplňková činnost 850 000 861 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 44 344 396 47 178 192 47 250 000 47 250 000
Celkem náklady 44 294 396 47 678 192 47 200 000 47 200 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 -500 000 50 000 50 000
Náklady na platy 26 480 105 28 380 000 × ×
Odpisy 1 936 226 1 942 111 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.