koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 28 974 347 30 711 321 30 411 318 30 261 318
- z toho transfery 3 177 000 3 132 000 3 132 000 3 132 000
Náklady - hlavní činnost 28 998 722 30 733 181 30 433 181 30 283 181
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -24 375 -21 860 -21 863 -21 863
Výnosy - doplňková činnost 137 530 198 349 198 349 198 349
Náklady - doplňková činnost 72 579 148 046 148 046 148 046
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 64 951 50 303 50 303 50 303
Celkem výnosy 29 111 877 30 909 670 30 609 667 30 459 667
Celkem náklady 29 071 301 30 881 227 30 581 227 30 431 227
Výsledek hospodaření celkem 40 576 28 443 28 440 28 440
Náklady na platy 18 807 941 19 783 637 × ×
Odpisy 470 076 469 093 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.