koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 30 460 792 31 076 000 31 076 000 31 076 000
- z toho transfery 4 091 600 3 870 000 3 804 000 3 804 000
Náklady - hlavní činnost 30 460 792 31 076 000 31 076 000 31 076 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 300 000 340 000 340 000 340 000
Náklady - doplňková činnost 210 000 240 000 240 000 240 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 90 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 30 760 792 31 416 000 31 416 000 31 416 000
Celkem náklady 30 670 792 31 316 000 31 316 000 31 316 000
Výsledek hospodaření celkem 90 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 18 890 580 19 676 000 × ×
Odpisy 672 193 669 624 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.