koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace (IČO 00601390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 43 761 325 45 800 738 45 117 900 45 149 000
- z toho transfery 4 042 400 4 056 000 4 056 000 4 056 000
Náklady - hlavní činnost 43 831 495 45 866 688 45 187 900 45 219 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -70 170 -65 950 -70 000 -70 000
Výnosy - doplňková činnost 194 850 155 360 195 000 195 000
Náklady - doplňková činnost 124 680 89 410 125 000 125 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 70 170 65 950 70 000 70 000
Celkem výnosy 43 956 175 45 956 098 45 312 900 45 344 000
Celkem náklady 43 956 175 45 956 098 45 312 900 45 344 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 368 901 28 634 780 × ×
Odpisy 870 126 825 417 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.