koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 26 010 580 29 202 635 28 500 000 28 500 000
- z toho transfery 3 439 000 3 384 000 3 249 000 3 249 000
Náklady - hlavní činnost 26 017 580 29 202 635 28 500 000 28 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -7 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 117 000 265 000 280 000 280 000
Náklady - doplňková činnost 95 000 204 910 230 000 230 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 22 000 60 090 50 000 50 000
Celkem výnosy 26 127 580 29 467 635 28 780 000 28 780 000
Celkem náklady 26 112 580 29 407 545 28 730 000 28 730 000
Výsledek hospodaření celkem 15 000 60 090 50 000 50 000
Náklady na platy 16 336 000 17 718 500 × ×
Odpisy 1 255 404 1 258 728 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.