koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 27 711 967 31 408 000 30 808 000 30 808 000
- z toho transfery 2 012 312 2 628 000 2 028 000 2 028 000
Náklady - hlavní činnost 27 611 967 31 408 000 30 808 000 30 808 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 16 000 63 000 63 000 63 000
Náklady - doplňková činnost 15 500 52 657 52 657 52 657
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 500 10 343 10 343 10 343
Celkem výnosy 27 727 967 31 471 000 30 871 000 30 871 000
Celkem náklady 27 627 467 31 460 657 30 860 657 30 860 657
Výsledek hospodaření celkem 100 500 10 343 10 343 10 343
Náklady na platy 25 699 655 27 590 000 × ×
Odpisy 193 516 193 483 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.