koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 00601624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 68 371 236 69 117 921 70 000 000 70 000 000
- z toho transfery 20 419 413 17 878 000 18 000 000 18 000 000
Náklady - hlavní činnost 68 355 043 69 676 699 70 000 000 70 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 16 193 -558 778 0 0
Výnosy - doplňková činnost 4 399 624 5 200 000 5 200 000 5 200 000
Náklady - doplňková činnost 4 372 099 5 047 005 5 000 000 5 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 27 525 152 995 200 000 200 000
Celkem výnosy 72 770 860 74 317 921 75 200 000 75 200 000
Celkem náklady 72 727 142 74 723 704 75 000 000 75 000 000
Výsledek hospodaření celkem 43 718 -405 783 200 000 200 000
Náklady na platy 34 314 647 37 198 500 × ×
Odpisy 5 727 471 5 348 804 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.