koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (IČO 00601641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 150 296 38 241 421 37 040 000 37 040 000
- z toho transfery 4 472 873 4 366 400 4 348 000 4 348 000
Náklady - hlavní činnost 35 250 296 38 391 421 37 190 000 37 190 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 000 -150 000 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 400 000 404 302 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 200 000 204 302 300 000 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 35 550 296 38 645 723 37 540 000 37 540 000
Celkem náklady 35 450 296 38 595 723 37 490 000 37 490 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 22 233 305 24 057 400 × ×
Odpisy 1 119 893 1 121 163 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.