koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 600 000 40 573 092 40 100 000 40 100 000
- z toho transfery 5 101 060 5 961 000 4 023 000 4 023 000
Náklady - hlavní činnost 35 865 000 40 887 132 40 310 000 40 310 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -265 000 -314 040 -210 000 -210 000
Výnosy - doplňková činnost 1 900 000 2 420 000 2 600 000 2 600 000
Náklady - doplňková činnost 1 635 000 2 105 960 2 240 000 2 240 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 265 000 314 040 360 000 360 000
Celkem výnosy 37 500 000 42 993 092 42 700 000 42 700 000
Celkem náklady 37 500 000 42 993 092 42 550 000 42 550 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 150 000 150 000
Náklady na platy 22 290 000 24 190 000 × ×
Odpisy 1 586 388 1 570 632 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.