koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601675)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 41 401 850 43 421 600 42 718 000 42 718 000
- z toho transfery 3 739 000 3 942 600 3 779 000 3 779 000
Náklady - hlavní činnost 41 401 850 43 563 600 42 718 000 42 718 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -142 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 645 000 570 000 620 000 620 000
Náklady - doplňková činnost 445 000 275 000 325 000 325 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 295 000 295 000 295 000
Celkem výnosy 42 046 850 43 991 600 43 338 000 43 338 000
Celkem náklady 41 846 850 43 838 600 43 043 000 43 043 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 153 000 295 000 295 000
Náklady na platy 25 541 626 28 074 000 × ×
Odpisy 834 891 988 974 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.