koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00601837)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 35 449 500 38 423 162 39 000 000 41 115 000
- z toho transfery 2 614 000 2 619 000 2 805 000 3 001 350
Náklady - hlavní činnost 35 450 500 38 438 162 39 015 000 41 130 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 000 -15 000 -15 000 -15 000
Výnosy - doplňková činnost 505 800 760 000 780 000 800 000
Náklady - doplňková činnost 504 800 730 000 750 000 770 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 35 955 300 39 183 162 39 780 000 41 915 000
Celkem náklady 35 955 300 39 168 162 39 765 000 41 900 000
Výsledek hospodaření celkem 0 15 000 15 000 15 000
Náklady na platy 22 922 773 25 274 000 × ×
Odpisy 692 434 691 254 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.