koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 49 180 616 50 572 255 50 527 255 50 527 255
- z toho transfery 2 651 215 2 574 000 2 574 000 2 574 000
Náklady - hlavní činnost 49 184 616 50 627 580 50 582 580 50 582 580
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -4 000 -55 325 -55 325 -55 325
Výnosy - doplňková činnost 34 000 56 000 56 000 56 000
Náklady - doplňková činnost 30 000 52 000 52 000 52 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 000 4 000 4 000 4 000
Celkem výnosy 49 214 616 50 628 255 50 583 255 50 583 255
Celkem náklady 49 214 616 50 679 580 50 634 580 50 634 580
Výsledek hospodaření celkem 0 -51 325 -51 325 -51 325
Náklady na platy 44 853 076 35 082 000 × ×
Odpisy 726 129 737 580 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.