koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 47 436 800 50 931 740 49 940 000 49 940 000
- z toho transfery 2 897 000 2 847 000 2 847 000 2 847 000
Náklady - hlavní činnost 47 436 800 50 931 740 49 940 000 49 940 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 234 000 242 000 640 000 640 000
Náklady - doplňková činnost 194 000 200 800 590 000 590 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 41 200 50 000 50 000
Celkem výnosy 47 670 800 51 173 740 50 580 000 50 580 000
Celkem náklady 47 630 800 51 132 540 50 530 000 50 530 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 41 200 50 000 50 000
Náklady na platy 31 850 710 34 392 000 × ×
Odpisy 540 522 519 336 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.