koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 14 158 000 16 163 936 16 113 000 16 113 000
- z toho transfery 1 914 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000
Náklady - hlavní činnost 14 158 000 16 163 936 16 113 000 16 113 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 000 240 000 250 000 260 000
Náklady - doplňková činnost 4 700 99 000 103 000 107 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 37 300 141 000 147 000 153 000
Celkem výnosy 14 200 000 16 403 936 16 363 000 16 373 000
Celkem náklady 14 162 700 16 262 936 16 216 000 16 220 000
Výsledek hospodaření celkem 37 300 141 000 147 000 153 000
Náklady na platy 7 701 017 8 228 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.