koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 44 000 000 51 824 668 52 000 000 52 000 000
- z toho transfery 11 612 000 11 985 000 11 880 000 11 880 000
Náklady - hlavní činnost 44 050 000 51 874 668 52 020 000 52 020 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -50 000 -50 000 -20 000 -20 000
Výnosy - doplňková činnost 2 860 000 3 497 980 3 500 000 3 500 000
Náklady - doplňková činnost 2 800 000 3 397 980 3 450 000 3 450 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 100 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 46 860 000 55 322 648 55 500 000 55 500 000
Celkem náklady 46 850 000 55 272 648 55 470 000 55 470 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 50 000 30 000 30 000
Náklady na platy 24 200 000 26 494 188 × ×
Odpisy 2 948 813 3 208 644 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.