koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602051)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 37 410 000 38 809 188 38 000 000 38 000 000
- z toho transfery 4 489 390 3 622 185 3 519 000 3 519 000
Náklady - hlavní činnost 37 410 000 38 942 188 38 000 000 38 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -133 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 119 000 210 000 210 000 210 000
Náklady - doplňková činnost 77 000 140 000 140 000 140 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 42 000 70 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 37 529 000 39 019 188 38 210 000 38 210 000
Celkem náklady 37 487 000 39 082 188 38 140 000 38 140 000
Výsledek hospodaření celkem 42 000 -63 000 70 000 70 000
Náklady na platy 23 999 108 24 973 000 × ×
Odpisy 914 472 873 547 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.