koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602060)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 73 898 349 80 345 467 79 903 000 79 903 000
- z toho transfery 7 952 600 7 492 000 7 347 000 7 347 000
Náklady - hlavní činnost 73 898 349 80 345 467 79 903 000 79 903 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 763 790 1 430 000 1 430 000 1 430 000
Náklady - doplňková činnost 605 108 1 162 439 1 160 000 1 160 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 158 682 267 561 270 000 270 000
Celkem výnosy 74 662 139 81 775 467 81 333 000 81 333 000
Celkem náklady 74 503 457 81 507 906 81 063 000 81 063 000
Výsledek hospodaření celkem 158 682 267 561 270 000 270 000
Náklady na platy 43 902 927 47 544 000 × ×
Odpisy 1 749 591 1 819 036 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.