koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 102 560 000 109 239 000 109 239 000 109 239 000
- z toho transfery 7 668 200 7 466 000 7 466 000 7 466 000
Náklady - hlavní činnost 102 660 000 109 877 700 109 739 000 109 877 700
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -100 000 -638 700 -500 000 -638 700
Výnosy - doplňková činnost 690 000 1 550 000 1 300 000 1 550 000
Náklady - doplňková činnost 590 000 911 300 800 000 911 300
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 638 700 500 000 638 700
Celkem výnosy 103 250 000 110 789 000 110 539 000 110 789 000
Celkem náklady 103 250 000 110 789 000 110 539 000 110 789 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 68 670 000 73 561 000 × ×
Odpisy 3 795 257 3 729 242 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.