koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 00602086)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 54 308 216 58 892 393 58 892 393 58 892 393
- z toho transfery 5 825 000 5 460 000 5 460 000 5 460 000
Náklady - hlavní činnost 54 308 216 58 892 393 58 892 393 58 892 393
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 671 329 739 300 739 300 739 300
Náklady - doplňková činnost 609 329 729 300 729 300 729 300
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 62 000 10 000 10 000 10 000
Celkem výnosy 54 979 545 59 631 693 59 631 693 59 631 693
Celkem náklady 54 917 545 59 621 693 59 621 693 59 621 693
Výsledek hospodaření celkem 62 000 10 000 10 000 10 000
Náklady na platy 36 750 262 38 158 000 × ×
Odpisy 1 548 956 1 587 893 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.