koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 32 632 500 36 254 578 33 276 000 33 276 000
- z toho transfery 3 548 400 3 550 800 3 486 000 3 486 000
Náklady - hlavní činnost 32 632 500 36 254 578 33 276 000 33 276 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 120 000 105 000 120 000 120 000
Náklady - doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 70 000 55 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 32 752 500 36 359 578 33 396 000 33 396 000
Celkem náklady 32 682 500 36 304 578 33 326 000 33 326 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 55 000 70 000 70 000
Náklady na platy 20 890 011 22 206 000 × ×
Odpisy 545 794 513 671 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.