koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 37 812 883 42 003 231 42 003 000 42 003 000
- z toho transfery 4 519 000 4 826 000 4 826 000 4 826 000
Náklady - hlavní činnost 37 812 883 41 960 231 42 003 000 42 003 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 43 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 285 000 185 000 200 000 200 000
Náklady - doplňková činnost 146 000 176 516 170 000 170 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 139 000 8 484 30 000 30 000
Celkem výnosy 38 097 883 42 188 231 42 203 000 42 203 000
Celkem náklady 37 958 883 42 136 747 42 173 000 42 173 000
Výsledek hospodaření celkem 139 000 51 484 30 000 30 000
Náklady na platy 24 285 458 26 082 000 × ×
Odpisy 1 441 838 1 280 437 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.