koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 45 604 000 59 820 800 59 820 000 59 820 000
- z toho transfery 5 690 500 5 263 000 5 400 000 5 400 000
Náklady - hlavní činnost 45 604 000 59 783 800 59 780 000 59 780 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 37 000 40 000 40 000
Výnosy - doplňková činnost 730 000 1 783 188 1 790 000 1 790 000
Náklady - doplňková činnost 662 500 1 703 188 1 695 000 1 695 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 67 500 80 000 95 000 95 000
Celkem výnosy 46 334 000 61 603 988 61 610 000 61 610 000
Celkem náklady 46 266 500 61 486 988 61 475 000 61 475 000
Výsledek hospodaření celkem 67 500 117 000 135 000 135 000
Náklady na platy 29 723 000 32 155 000 × ×
Odpisy 2 047 961 2 114 388 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.