koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602132)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 58 300 000 67 204 325 65 000 000 65 000 000
- z toho transfery 6 756 000 6 808 000 6 900 000 6 900 000
Náklady - hlavní činnost 58 300 000 67 204 325 64 980 000 64 980 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 20 000 20 000
Výnosy - doplňková činnost 1 450 000 2 460 000 2 400 000 2 400 000
Náklady - doplňková činnost 1 410 000 2 430 000 2 360 000 2 360 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 30 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 59 750 000 69 664 325 67 400 000 67 400 000
Celkem náklady 59 710 000 69 634 325 67 340 000 67 340 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 30 000 60 000 60 000
Náklady na platy 35 550 000 38 825 000 × ×
Odpisy 1 973 367 1 879 930 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.