koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 00602141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 51 503 000 49 643 282 49 700 000 49 700 000
- z toho transfery 5 068 000 5 427 000 5 500 000 5 500 000
Náklady - hlavní činnost 51 703 000 49 849 282 49 900 000 49 900 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -200 000 -206 000 -200 000 -200 000
Výnosy - doplňková činnost 400 000 400 000 425 000 450 000
Náklady - doplňková činnost 193 000 193 100 200 000 220 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 207 000 206 900 225 000 230 000
Celkem výnosy 51 903 000 50 043 282 50 125 000 50 150 000
Celkem náklady 51 896 000 50 042 382 50 100 000 50 120 000
Výsledek hospodaření celkem 7 000 900 25 000 30 000
Náklady na platy 29 500 000 31 279 000 × ×
Odpisy 3 022 388 2 882 858 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.