koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 48 452 743 53 917 976 53 342 976 53 342 976
- z toho transfery 3 640 240 3 792 960 3 662 000 3 662 000
Náklady - hlavní činnost 48 806 043 54 217 976 53 682 976 53 682 976
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -353 300 -300 000 -340 000 -340 000
Výnosy - doplňková činnost 1 020 000 1 092 000 1 112 000 1 112 000
Náklady - doplňková činnost 602 000 675 000 688 000 688 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 418 000 417 000 424 000 424 000
Celkem výnosy 49 472 743 55 009 976 54 454 976 54 454 976
Celkem náklady 49 408 043 54 892 976 54 370 976 54 370 976
Výsledek hospodaření celkem 64 700 117 000 84 000 84 000
Náklady na platy 32 511 700 34 608 760 × ×
Odpisy 1 023 350 1 094 556 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.