koronaweb
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00842745)

Schváleno usnesením rady kraje č. 5/338 ze dne 17. 12. 2020

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet
2021 2022 2023
Výnosy - hlavní činnost 52 257 000 50 221 718 49 811 970 49 403 000
- z toho transfery 8 534 298 4 277 000 4 310 000 4 310 000
Náklady - hlavní činnost 52 428 650 50 401 418 50 123 970 49 715 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -171 650 -179 700 -312 000 -312 000
Výnosy - doplňková činnost 337 150 348 000 549 700 549 700
Náklady - doplňková činnost 165 500 168 300 237 700 237 700
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 171 650 179 700 312 000 312 000
Celkem výnosy 52 594 150 50 569 718 50 361 670 49 952 700
Celkem náklady 52 594 150 50 569 718 50 361 670 49 952 700
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 31 471 801 33 347 810 × ×
Odpisy 1 700 186 1 731 981 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.